Home » » วนาลี (2529)

วนาลี (2529)วนาลี (2529)

ศิลปการภาพยนตร์
โดย อนันต์ กิจเชวงกุล
ความรัก..เกิดขึ้นที่ไหนก็ได้..
จากตึกระฟ้าถึงป่า .. “วนาลี”

วนาลี


ของ สราญจิตต์
ไพโรจน์ สังวริบุตร พิม วัฒนพานิช
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ญาณี ตราโมท, ปาหนัน ณ พัทลุง,
ธงชัย ประสงค์สันติ, ศศิธันว์ หุตาคม, จิระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ร่วมด้วย ซูโม่ตู้/ซูโม่สมชาย/ซูโม่กิ๊ก
และนักแสดงหน้าใหม่อีกมากมา
บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ
ไพโรจน์ สังวริบุตร บทภาพยนตร์-ลำดับภาพ-กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

นักแสดง วนาลี:
พิม วัฒนพานิช …. วิชชุดา
ไพโรจน์ สังวริบุตร …. ร.ต.อ.สยม
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ …. น้าคร้าม
ญาณี ตราโมท …. พ.ต.ท.วิชาติ
ศศิธันว์ นุตาคม …. พ.ต.ต.โสรัตน์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น