Home » » ขุมทรัพย์เมืองลับแล

ขุมทรัพย์เมืองลับแล

 


ผู้กำกับ : วิสันต์ สันติสุชา


เนื้อเรื่องย่อ: กลุ่มนักโบราณคดีนำโดยธานินทร์ (ศักราช ฤกษ์ธำรง) ออกเดินทางมาหาเมืองลับแล จนกระทั่งหลงมาเมืองลับแล ธานินทร์พบรักกับวิเวียน (วิเวียน ระวี) โดย นีน่า (ไอลดา ชารีมา) น้องสาววิเวียนคอยขัดขวาง เมืองลับแลต้องถูกรุกรานโดยเผ่าของฮามูยัน และคนเมืองที่บุกเข้ามาโดยหวังสมบัติ ธานินทร์กับพรรคพวกจึงต้องหันมาช่วยเหลือ โดยมีเผ่านักกล้ามคอยช่วยเหลืออีกแรง

นักแสดง:

ศักราช ฤกษ์ธำรงค์  

ไอลดา ชารีมา  

วิเวียน ระวี  

พันนา ฤทธิไกร  


Share this article :

แสดงความคิดเห็น