Home » » วัลลี

วัลลีพลสยามภาพยนตร์  เสนอ ผลงานเกียรติยศ

“เธอวิ่งไปทุกวันให้ทันเรียน เธอวิ่งมาทุกวันเพราะกตัญญู” เธอคือ “วัลลี”

จากชีวิตจริงของด.ญ.ยอดกตัญญู ปี 24 

“วัลลี ณรงค์เวทย์”

อภิชาต หาลำเจียก  เปียทิพย์ คุ้มวงศ์  

ด.ญ.สมฤดี นุ่มอำพันธ์ ทวนธน มีศรี  

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์  มาลี เวชประเสริฐ

ทวนธน คำมีศรี-ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์  สร้างบท

มานะ พลสยาม  อำนวยการสร้าง

เอกลักษณ์  กำกับการแสดง

อำพล พลสยาม  อุปการะ

จำลอง มกนันท์  ถ่ายภาพ

พลสยามภาพยนตร์  จัดจำหน่าย

นักแสดง:

สมฤดี นุ่มอำพันธ์  

เปียทิพย์ คุ้มวงศ์  

มาลี เวชประเสริฐ  

ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์  


วันที่เข้าฉาย: 9 มีนาคม 2528


Share this article :

แสดงความคิดเห็น