Home » » หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ

หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ

 


เสมาชัยภาพยนตร์ เสนอ
หนุ่มบ้านนา สาวนาเกลือ
ตลกแปลก แหวกตลาด กว่าหนังฮา ทั้งตระกูล
รักอลเวง ครื้นเครง เฮฮา เพิ่มชีวิตชีวา ให้กับหนุ่มสาว
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ส.อาสนจินดา, รุ่งนภา กลมกล่อม, ล้อต๊อก,
ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์,
ก๊กเฮง, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ผดุงศรี โสภิตา,
มร.ลี่หลอ, กรองจิตต์, สาณิตา ชัยเจริญ นางเอกวัยรุ่น,
สันติภาพ บุนนาค, สวาท นาคศิริ, สิงห์ใหญ่
สมาน คัมภีร์ อำนวยการสร้าง
บุรุษรัตน์ สร้างบท
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ชัย พิริยะ กำกับการแสดง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี
Share this article :

แสดงความคิดเห็น