Home » » ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

 

ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
“คุณาวุฒิ” กำกับการแสดง
ผู้หญิงคนหนึ่งที่แหกประเพณีของสถาบันเมียเช่า...
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
ของ โบตั๋น
ฝนทำไมจึงตก? กบทำไมจึงร้อง?
ท้องทำไมจึงปวด? ข้าวทำไมจึงดิบ?
ฟืนทำไมจึงเปียก?
อย่าถามให้โง่? เพราะบุญรอดตอบไม่ได้
ลินดา ค้าธัญเจริญ วิลเลียม เมลเซอร์ ชนาภา นุตาคม
อัญชลี ชัยศิริ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ธงชัย ประสงค์สันติ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น