Home » » พ่อมหาจำเริญ

พ่อมหาจำเริญ

 

พรพจน์ฟิล์ม เสนอ
ลูกเล่นแพรวพราย ลวดลายพาเพลิน
ภาพยนตร์อภิมหาสนุก
พ่อมหาจำเริญ
ของ ปณิดา
เศรษฐา ศิระฉายา กำกับการแสดง
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ สินจัย หงษ์ไทย
เศรษฐา ศิระฉายา, สุริยัน ปฎิพัทธ์, สุเชาว์ พงษ์วิไล,
ดี๋ ดอกมะดัน, โน้ต เชิญยิ้ม, ดอน จมูกบาน,
จ๋อ, จิระศักดิ์, ผจญ ดวงขจร, จุ่น, พิม, ชนิดา
ดารารับเชิญ ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ทรงวิทย์ จิรโศภิน, บรรจง
แสงเพชร เสนีย์บดินทร์, ปราศรัย กีรกะจินดา บทภาพยนตร์
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
พรพจน์-รัชนีวรรณ อำนวยการสร้าง
พรพจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น