Home » » พ่อหม้ายลูกติด

พ่อหม้ายลูกติด

 

จัตุรัสฟิล์ม โดยผู้สร้าง “ผิดทางรัก” ”ในม่านเมฆ”
จากละครวิทยุที่ดังที่สุด 5 ปีเล่นซ้ำ 5 ครั้ง ของคณะกันตนา
บทประพันธ์ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
พ่อหม้ายลูกติด
ม.ร.ว.ธิติสาร สุริยง กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
จารุวรรณ ปัญโญภาส, พล พลาพร, กาญจนา บุญประเสริฐ,
ด.ช. (โอปอ) อภิรัฐ ชลาชล, ด.ญ.โอ๋, ด.ญ.อุ๋ย จินดานุช
ปริญญา สุขชิต ไอ้เป็ดน้อยนักเชียร์ระดับชาติเล่นเรื่องแรก
อนันต์ ชลวนิช บทภาพยนตร์
ธีระ แอคะรัจน์-มนัส โตเพาะญาติ ถ่ายภาพ
อัมพร ประทีปเสน อำนวยการสร้าง
จาตุรงค์ฟิล์มเซอร์วิส บันทึกเสียง
บริษัทท็อปแอนด์เบสท์เอเยนซี่จำกัด จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น