Home » » ฝนเดือด

ฝนเดือด

 

สิงหศิวานนท์ภาพยนตร์ โดย
ศรีแพร สิงหศิวานนท์ อำนวยการสร้าง
ร้อน...เพราะรัก
หนาว...เพราะเกรงใจ
เย็น...ต่อไปไม่ไหว
ฝนนี้...
ฝนเดือด
ของ เกรียง ไกรสร
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
อุมาวดี สิงหศิวานนท์ สร้างบท
สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สมภพ เบญจาธิกุล เดือนเต็ม สาลิตุล
ลักษณ์ อภิชาติ, ดวงชีวัน โกมลเสน, สมชาย สามิภักดิ์,
ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สีเทา
สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น