Home » » เหนือกว่ารัก

 

สรรเพชญฟิล์ม เสนอ
รักฝังจิต ชีวิตประทับใจ
เหนือกว่ารัก
ของ “ปฤศนา”
สรพงศ์ ชาตรี อรัญญา นามวงษ์
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
นิภาพร นงนุช, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ,
สันติ คราประยูร, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, มัตติกา เกียรติสกุล,
สถาพร มุกดาประกร, มารศรี อิศรางกูร, สมจินต์ ธรรมทัต,
ชูศรี มีสมมนต์, สิงห์ มิลินทราศัย
กฤษฎ์ เจียมประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
โสภณ เจนพานิช-กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
สนาน คราประยูร กำกับการแสดง
ไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ด้วยรักคือรัก

ด้วยรักคือรัก (2528) เสนอโดย OA โอเรียนเต็ลอาร์ติสท์ ขุมคลังแห่งความบันเทิง “ความรัก”...หากจะวัดกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นศิลปขั้นคลาสสิคทีเดียว ...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates