Home » » หินตัดเหล็ก

หินตัดเหล็ก

 หินตัดเหล็ก

ผู้กำกับ : เทอด ดาวไทย

เนื้อเรื่องย่อ: นที (พันนา ฤทธิไกร) ปลดประจำการกลับมาบ้าน พบว่าบ้านถูกปล้น เขาจึงพยายามเรียกร้องความเป็นธรรม แต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้าน ((ฉัตร มงคลชัย) เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง นทีต้องต่อสู้อิทธิพลเถื่อนตามลำพังจนเกิดการเข้าใจผิดกับจ่าขี้เมาลึกลับ (สรพงษ์ ชาตรี) ที่เข้าใจว่านทีเป็นคนไม่ดีโดยมีความรักของรัตนา (ดวงเดือน จิไธสงค์) ลูกสาวของคนที่ช่วยนทีไว้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย


นักแสดง:

ป้อมเพชร  

สรพงษ์ ชาตรี  

พันนา ฤทธิไกร .... นที 

ดวงเดือน จิไธสงค์ .... รัตนา 

ฉัตร มงคลชัย 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น