Home » » แผลรัก

แผลรัก

 


วรบุญสิทธิ์โปรดักชั่น เสนอ
“แผลกายรักษาได้ แผลรักฝังรากไปจนตาย”
แผลรัก
ของ ทศพร
วิฑูรย์ กรุณา นันทนา เงากระจ่าง
สุประวัติ ปัทมสูต, ประพันธ์, ปรียา รุ่งเรือง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
วันชัย เติมจิตรอารีย์ อำนวยการสร้าง
แดง เสนีย์ กำกับการแสดง
จิตต์ประวัติ สร้างบท
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
ช.พจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น