Home » » โก๋หลังวัง

โก๋หลังวังผู้กำกับ : อัครพล อัครเศรณี

คำโปรย : ความรักและความขัดแย้งนำมาสู่การต่อสู้แห่งยุคสมัย

นักแสดง:

อานัส ฬาพานิช .... วาทิน 

บัณฑิตา ฐานวิเศษ .... จำปูน 

สินชัย หอมทวล .... จำเป็น 

จิรายุษ สังวริบุตร  

สราวุธ บุญจันทร์ .... สมนึก 


ความยาว: 95 นาที

วันที่เข้าฉาย: 15 มีนาคม 2545

Share this article :

แสดงความคิดเห็น