Home » » แรงเป็นไฟละลายแค่เธอ

แรงเป็นไฟละลายแค่เธอไม่ว่าเธอจะเลือกใคร เขาทั้ง 2 ก็ละลายให้ได้ทั้งชีวิต

แรงให้ได้ทั้งชีวิต

ละลายให้ได้ทั้งหัวใจ

ไม่ว่าเธอจะเลือกใคร

ผู้กำกับ : ชลัท ศรีวรรณา

นักแสดง:

นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล  

สโรชา วาทิตพันธ์  

บริบูรณ์ จันทร์เรือง  

นพชัย มัททวีวงศ์  

พงศ์ภพ พาริยะชาติ  

ธนากร พลายเพ็ชร  


ระบบเสียง: Dolby Digital

วันที่เข้าฉาย: 15 มิถุนายน 2539

Share this article :

แสดงความคิดเห็น