Home » » ห้าแถว

ห้าแถว

 

ผู้กำกับ : นะติ พันธุ์มณี

นักแสดง:

เสกสรร สุทธิ์จันทร์ .... เสก 

สมเล็ก ศักดิกุล .... กำนัน 

ขวัญใจ จันทอง .... ครูมะลิ 

ศุภักษร ไชยมงคล .... ครูสมศรี 

ชาติชาย งามสรรพ์ .... ศร 

นะติ พันธุ์มณี .... ยอด 

อาคม ปรีดากุล .... คนขับแท็กซี่ 

ชูเกียรติ เอี่ยมสุข .... ตำรวจ 

สุธน เวชกามา  

เสาวลักษณ์ พันธุ์มณี .... ครู 

ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์  

สมใจ สุขใจ  

ตี๋ ดอกสะเดา .... ครู 


วันที่เข้าฉาย: 20 พฤศจิกายน 2551

Share this article :

แสดงความคิดเห็น