Home » » สองนรี พ.ศ. 2562

สองนรี พ.ศ. 2562
 พบ มิน พีชญา ในบทบาทใหม่ ฝาแฝด 2 บุคลิก สุดท้าทายใน สองนรี สองนรี ละครแนว ดราม่า เรื่องราวของพี่น้องฝาแฝดสองคน ที่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่าง แต่แตกต่างกันด้วยนิสัย เพราะทั้งคู่ถูกแยกจากกันมาตั้งแต่เด็ก และได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน หนึ่ง  ปณิธิ แฝดพี่ผู้มากรัก และมากชาย เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ส่วนสอง ปณิธี นั้น มีความบริสุทธิ์ และอ่อนโยน แต่ต้องเผชิญกับความเข้าใจผิด ที่คิดว่าทั้งสองเป็นคนๆ เดียวกัน

 

ผู้กำกับ : ชัชวาล ศาสตวัตกลูน
ผลิตโดย : พอดีคำ
เขียนบท : ชัชวาล ศาสตวัตกลูน
บทประพันธ์ : พัดชา

สองนรี นำแสดงโดย

มิน พีชญา วัฒนามนตรี แสดงเป็น ปณิธี (หนึ่ง) , ปณิธิ (สอง)
ธันวา สุริยจักร แสดงเป็น ร.ต.ท.องอาจ อนุมาน (อาตม์)
เกรท สพล ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ แสดงเป็น ประกายดาว (คุณน้อย)
มยุรา เศวตศิลา แสดงเป็น ปรียา
พูลภัทร อัตถปัญญาพล แสดงเป็น ยิ่งยวด
อติรุจ สิงหอำพล แสดงเป็น สินธพ
สุภาพร มะลิซ้อน แสดงเป็น พะวงศ์เดือน (คุณใหญ่)
มณฑิรา เปี่ยมรัตนวงศ์
อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม แสดงเป็น กฤติยาภรณ์
อมีนา พินิจ
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
ดิลก ทองวัฒนา
รชยา รักกสิกรณ์
กชกร นิมากรณ์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
สุธิตา เกตานนท์
กันตา ดานาว
วสุ แสงสิงแก้ว
ฐรินดา กรรณสูต
วีรินท์ เชยอรุณ

สองนรี แอน

Share this article :

แสดงความคิดเห็น