Home » » ไอ้หนึ่ง (2525)

ไอ้หนึ่ง (2525)


ทะลึ่ง ทะเล้น หน้าเป็น น่ารักเป็นบ้า ฮาบันเทิงทวี หนึ่งในปฐพี

สหมงคลฟิล์ม ภูมิใจเสนอ หนังสนุกเป็นที่หนึ่ง ไม่มีสอง


ไอ้หนึ่ง (2525)

สหมงคลฟิล์ม ภูมิใจเสนอ…หนังสนุกเป็นที่หนึ่งไม่มีสอง
ไอ้หนึ่ง
ของ “อนุตรา”
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
อำภา ภูษิต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์,
รอง เค้ามูลคดี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา,
ปทุมวดี โสภาพรรณ, ฤทธิ์ ลือชา, ฉวีวรรณ บุญปรก,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, เด๋อ ดอ กสะเดา,
เพลง ไอ้หนึ่ง และ กระท่อมนิทรา
ชาลี อินทรวิตร-ปราจีน ทรงเผ่า-วิชัย อึ้งอัมพร สร้างเพลง
วงดนตรี HOTPEPPERS
มนู วรรณายก ถ่ายภาพ
ชาลี อินทรวิจิตร กำกับการแสดง
สหมงคลฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

เพลงประกอบ

เพลงไอ้หนึ่ง และ กระท่อมนิทรา

ชาลี อินทรวิจิตร
ปราจีน ทรงเผ่า
วิชัย อึ้งอัมพร

วงดนตรี HOTPEPPERS

ไอ้หนึ่ง 2511

Share this article :

แสดงความคิดเห็น