Home » » คุณรักผมไหม

คุณรักผมไหม

คุณรักผมไหม?นักแสดง คุณรักผมไหม

จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็น นุช
ทูน หิรัญทรัพย์ เป็น วัชรา

ณัฐพงศ์ภาพยนตร์ ผู้สร้าง “สาวน้อย” เสนอ

2 ดารามหานิยมในรอบปี
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
ในภาพยนตร์รัก สดชื่น ครึกครื้น ครบเครื่องเรื่องขบขัน
คุณรักผมไหม?
ของ อาริตา
ณัฐพงษ์ ทองศิริ อำนวยการสร้าง
แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ สร้างบท
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ วินัย พันธุรักษ์ พิมพ์ใจ พรหมมาลี
ร่วมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เสน่หา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,
ชาลี อินทรวิจิตร, ชินดิษฐ์ บุนนาค, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
ชนิดา เปี่ยมสุวรรณ, ด.ญ.เบญจวรรณ, อำนวย ศิริจันทร์,
เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์
พจน์ ศิริพันธ์ กำกับการแสดง

-ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี สาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมประจำปี 2525

Share this article :

แสดงความคิดเห็น