Home » » ดำอำมหิต

คำโปรย : บนเส้นทางเกิดที่เลือกไม่ได้

แม่เมียเช่า พ่อนิโกร
ชีวิต ไอ้ดำ จึงต้องสู้ทุกรูปแบบ

มีศรีภาพยนตร์ เสนอ

บนเส้นทาง “เกิด” ที่เลือกไม่ได้
แม่เมียเช่า พ่อนิโกร
ชีวิต “ไอ้ดำ”จึงต้องสู้ทุกรูปแบบ!
ดำอำมหิต
ของ วรรณวิรุฬห์
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
ชาญ มีศรี อำนวยการสร้าง
สรพงศ์ ชาตรี พอเจตน์ แก่นเพชร นาท ภูวนัย
จารุณี สุขสวัสดิ์ ธิติมา สังขพิทักษ์
ลักษณ์ อภิชาติ, วิทยา สุขดำรงค์, นิด พัฒนายุทธ,
ฤทธิ์ ลือชา, ไกร ครรชิต, เชาว์ แคล่วคล่อง,
อาทิตย์, ครรชิต ขวัญประชา,
ขอแนะนำ ประกายดาว ปทุมทา, การันต์ รุ่งโรจน์
สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
ประเสริฐ พลอยชาติตระกูล อุปการะ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

ฉวีวรรณ บุญปรก

  ฉวีวรรณ บุญปรก 1. ผีไม่กลัวสัปเหร่อ (2537) 2. เสี่ยวอีหลี (2526) 3. นักเลงมหาหิน (2526) 4. กำนันเพี้ยน (2526) 5. นักบุญทรงกลด (2...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates