Home » » ปริศนา

ปริศนาไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
โดย รุจน์ รณภพ ผู้เคยฝากมืออันลือลั่นมาแล้วจาก
“บ้านทรายทอง” “พจมาน สว่างวงศ์” และ “นางสาวโพระดก”
ขอเชิญชมภาพยนตร์ยิ่งใหญ่จากบทประพันธ์ยอดเยี่ยม
ของ ว.ณ.ประมวลมารค

เรื่องย่อ: ปริศนาถูกส่งตัวไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กกับหลวงวิรัช ราชกิจ อาของเธอ ปริศนาเรียนจบแล้วจึงกลับมาอยู่กับแม่ และพี่สาว 2 คน คือ อนงค์ และสิรีที่กรุงเทพฯ เธอสมัครเป็นครูที่โรงเรียนของท่านหญิงรัตนาวดี ซึ่งเป็นน้องของท่านชายพจน์ ท่านหญิงเป็นหัวโจกพาเพื่อนๆเกเร แต่ก็ถูกเธอปราบจนอยู่หมัด ประวิทย์ซึ่งเคยรักอนงค์มาก่อนได้รู้จักกับปริศนา ก็เกิดหลงรักปริศนา ประวิทย์พาปริศนามารู้จักกับท่านชายพจน์ รตีหลงรักท่านชายอยู่แต่ท่านชายเห็นเป็นน้องสาวคนหนึ่ง ประวิทย์บอกรักปริศนา เธอต่อว่ากลับไป เพราะคิดกับประวิทย์เป็นเพื่อน และเธอเองก็รู้ว่าอนงค์รักประวิทย์อยู่ รตีต่อว่าปริศนา และบอกว่าเธอคือคู่หมั้นของท่านชาย ประวิทย์แต่งงานกับอนงค์ ในงานท่านชายบอกรักปริศนา รตีไปบอกอาหญิงของท่านชายกล่าวหาว่าปริศนาไม่ใช่ลูกของพระพินิจมนต์ตรี และย่าปริศนาไม่ยอมรับเธอเป็นหลาน อาหญิงของท่านชายจึงให้ทุกคนมาพูดคุยกันให้รู้เรื่อง พอดีหลวงวิรัชกลับมา และยืนยันว่าปริศนาเป็นหลานจริงๆ เพราะเขารู้เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพี่ชายตน ย่าจึงรับเธอเป็นหลาน ปริศนาหนีไปที่หัวหิน และท่านชายพจน์ตามไปปรับความเข้าใจที่นั่น

รางวัลเกียรติยศ : รางวัลพระสุรัสวดี สาขา ภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม

ใบปิดวาดโดย บรรหาร

ปริศนา

รุจน์ รณภพ กำกับการแสดง

นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ปริศนา

จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็น ปริศนา
เกรียงไกร อุณหะนันท์ เป็น ม.จ.พจน์ ปรีชา

ปรัชญา อัครพล, เอกลักษณ์ ยลระบิล, นันทพร อัมพผลิน,
ลินดา ค้าธัญเจริญ, ปัทมา ปานทอง, อัญชลี ชัยศิริ,
สุเชาว์ พงศ์วิไล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, มารศรี อิศรางกูร,
มารศรี ณ บางช้าง, พิศิษฐ์ แช่มปรีชา, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต

อรัญ สวนสโมสร ถ่ายภาพ
รณภพฟิล์ม ดำเนินงานสร้าง
เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง
จรัญ สวนสโมสร ถ่ายภาพ

ปริศนา” สาวน้อยนักเรียนนอกที่กลับมาเมืองไทยพร้อม แนวคิดแบบตะวันตกซึ่งบางอย่างรับได้ยากในสมัยนั้น จากนิยายอมตะของ ว.ณ ประมวญมารค ที่สร้างเป็น ภาพยนตร์ ละครทีวี ละครวิทยุ หลายครั้ง

นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ปริศนา
จารุณี สุขสวัสดิ์ – ปริศนา * ได้รับ รางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสวดี ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (เป็นตัวแรก)
เกรียงไกร อุณหนันท์ – มจ.พจน์ปรีชา (ภาพยนตร์เรื่องแรก)
เอกลักษณ์ ยลระบิล – ประวิทย์
ลินดา ค้าธัญเจริญ – รตี
ปัทมา ปานทอง – มจ.หญิงรัตนาวดี
อัญชลี ไชยศิริ – สิรี
นันทพร อัมพผลิน – อนงค์
ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ
อดุลย์ ดุลยรัตน์ – หลวงวิรัชราชกิจ
มารศรี ณ บางช้าง – แม่ของปริศนา

ความยาว 124 นาที

ตัวอย่างภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ปริศนา”

 

ที่มา บริษัทผู้สร้าง ไฟว์สตาร์โปรดัคชั่น

เรื่องนี้เป็นหนึ่งในนิยายชุดปริศนาของ ว.ณ ประมวลมารค (นามปากกาของ ม.จ.วิภาวดี รังสิต)

ปริศนา
เจ้าสาวของอานนท์
รัตนาวดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น