Home » » แด่คุณครูด้วยดวงใจ

แด่คุณครูด้วยดวงใจ


คำโปรย : จารุณี พลิกโฉม ความแก่นทะเล้น เป็น แม่ครู

บัวหลวงภาพยนตร์
โดย วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
จารุณี…พลิกโฉม!…ความแก่นทะเล้น..เป็น… “แม่ครู”
สู่เส้นทางแห่งความประทับใจ ที่คุณจะต้องรักเธอยิ่งขึ้น!
แด่คุณครูด้วยดวงใจ
ของ “แสงเทียน”
จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์
ส.อาสนจินดา, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์,
พิศมัย วิชัยดิษฐ์, แพ็ทริค คูนี่, เสงี่ยม มุยเจริญ,
วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สาคร ลูกสมุทร, ด.ญ.จอย จันทร์ฉาย
บทภาพยนตร์ “ไม้เรียว”
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
พจน์ ศรีพันธุ์ กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Share this article :

แสดงความคิดเห็น