Home » » ภูผาทอง

ภูผาทองภูผาทอง (2531)

สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา
ภูผาทอง
วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ไชยันต์ สรไกร
แสงระวี บุญแสง, โกวิท วัฒนกุล, กิตติ ดัสกร,
ฉัตร มงคลชัย, สมชาติ ประชาไทย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น