Home » » น้ำผึ้งป่า

น้ำผึ้งป่า


ส.นาวีภาพยนตร์ เสนอ
เธอหวาน เกินน้ำตาลทุกก้อน
เธอกระล่อน ร้ายกว่าพิษงู
เธอบู๊ ป่าทั้งป่าสะเทือน
น้ำผึ้งป่า
ของ จำลักษณ์
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์
โกวิท วัฒนกุล, จุติมา บุญญาภรณ์, ล้อต๊อก, ทรงพณ,
สมชาย สามิภักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วิทยา สุขดำรงค์,
เป็ด เชิญยิ้ม, วุฒิพงษ์ สุริยะฉัตร (โฆษกอีสาน),
เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, โอฬาร
จินตกานนท์ กำกับ
ศุภชัย โตสัมพันธ์ อำนวยการสร้าง
สุรพงศ์ รัตนกำพล ถ่ายภาพ
ส.นาวีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

น้ำผึ้งป่า
เธอหวาน เกินน้ำตาลทุกก้อน เูธอกระล่อน ร้ายกว่าพิษงู เธอบู๊ ป่าทั้งป่าสะเทือน

นักแสดง
จารุณี สุขสวัสดิ์
สรพงศ์ ขาตรี
โกวิท วัฒนกุล
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
จุติมา บุญญาภรณ์
วิทยา สุขดำรงค์
ล้อต๊อก
สมชาย สามิภักดิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น