Home » » ทองเถื่อน

ทองเถื่อน



คำโปรย : ทอง มีค่ามหาศาล ถ้าได้มาอย่าง ผิดกฎหมาย มันก็คือ ทองเถื่อน

ซี.เค.โปรดักชั่น
โดย ประไพ สรหงษ์
“ทอง”
มีค่ามหาศาล
ถ้าได้มาอย่าง...ผิดกฎหมาย..
มันก็คือ...
ทองเถื่อน
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์
วีระยุทธ รสโอชา อรุโณทัย จิตรีขันธ์
ภูมิ พัฒนายุทธ, พอเจตน์ แก่นเพชร, ลักษณ์ อภิชาติ,
ครรชิต ขวัญประชา, ชุมพร เทพพิทักษ์, พิภพ ภู่ภิญโญ,
วันทนา บุญบันเทิง, รัชฎาวรรณ
ลักษณ์ อภิชาติ กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง

นักแสดง:

สรพงศ์ ชาตรี  
จารุณี สุขสวัสดิ์  
วีรยุทธ รสโอชา  
อรุโณทัย จิตตรีขันธ์  
ภูมิ พัฒนายุทธ  
พอเจตน์ แก่นเพชร 

 

 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น