เมื่อหมอกสลาย

เมื่อหมอกสลาย เป็นเรื่องราวของ เด็กหนุ่ม ทชา (จอห์น ดีแลน, แอนดริว เกร็กสัน) เขาเป็นลูกตำรวจ มีน้องสาวอีก 1 คน  เรียนจบทางด้านการเกษตร  แต่อยู่ในเขตอิทธิพลของเจ้าพ่อ ซึ่งชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนเสมอ และได้มารู้จักกับ ตะวัน ลูกสาวของผู้มีอิทธิพล แม้ว่าเธอจะไม่เห็นด้วยกับพ่อเลย


นักแสดงละคร เมื่อหมอกสลาย

จอห์น ดีแลน, แอนดริว เกร้กสัน แสดงเป็น ทชา
สโรชา วาทิตตพันธ์ แสดงเป็น ตะวัน
สุรวุฑ ไหมกัน แสดงเป็น เด่น
เกวลิน คอตแลนด์ แสดงเป็น นุช
รุจน์ รณภพ แสดงเป็น พนา
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์ แสดงเป็น สารวัตรวิฑูรย์
จารุณี สุขสวัสดิ์ แสดงเป็น พวงเพชร
ศิริขวัญ นันทศิริ แสดงเป็น คนึง
ณัฐดนัย อัมพรสินธุ์ แสดงเป็น วินัย
นารีรัตน์ กิ่งแก้ว แสดงเป็น วีนา
ทนงศักดิ์ ศุภการ แสดงเป็น สุดเขต
อติเทพ ฤทธิ์ไกวัล แสดงเป็น คำนึง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ แสดงเป็น เจิม
ศิรินทรา นิยากร แสดงเป็น แขไข
อำภา ภูษิต แสดงเป็น แวว
พิพัฒน์พล โกมารทัต แสดงเป็น นายอำเภอ
วีรยุทธ รสโอชา แสดงเป็น เพิ่ม
ไพโรจน์ ใจสิงห์ แสดงเป็น สัสดี
สมควร กระจ่างศาสตร์ แสดงเป็น หลวงตา
ถนอม นวลอนันต์ แสดงเป็น มัคทายก
สุเชาว์ พงษ์วิไล แสดงเป็น กำนันผัน
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ แสดงเป็น เขต
ชุลีพร ทรัพย์สำรวย แสดงเป็น นิต
เทิดพร มโนไพบูลย์ แสดงเป็น ดุสิต
วนิษฐา วัชโรบล แสดงเป็น จินดา
พรพิมล รักธรรม แสดงเป็น อริณ
วัชระ สิทธิกุล
อิทธิฤทธิ์ สิงหรัตน์
สุมณฑณี ศิริผล
ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น