Home » » ไอ้โหด .357

ไอ้โหด .357


ไอ้โหด .357 (2527)


ทองโปรดักชั่น โดย คัชรินทร์ สุจริตรักษ์
ไอ้โหด .357
ของ ภูริตา ญาณี
ถาวร พริ้งสกุล กำกับ
ความดี-ความชั่ว จิตต์มนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้-หยั่งถึง
เมื่อมนุษย์ชั่วกำแหงหนัก คนน่ารักอย่างเขา ต้องสู้!
จับปืนโหดคู่ใจ ฆ่า! มันส์ชนิดเหงื่อชุ่มมือ…
ทูน หิรัญทรัพย์ ไชยา สุริยัน กรุง ศรีวิไล
โกวิท วัฒนกุล อภิรดี ภวภูตานนท์
เกชา เปลี่ยนวิถี, เมือง อพอลโล่, ดู๋, ประมวล, ชาณีย์ ยอดชัย,
โกร่ง กางเกงแดง, หมี, โจ๊ก, เชิงชาย, น้อย, วินัย, เผอิญ,
หมวย, โต, ช้อย, ตุ๋ย, อาด, อิด, ชาติ, แขก, เปี๊ยก, โสฬส
ดารารับเชิญ สมโภชน์ วงษ์ประเสริฐ
นิวัฒน์ ศิลปสมศักดิ์ ถ่ายภาพ
รจนา ศิลปการแสดง
ราชาวดี บทภาพยนตร์
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น