Home » » 4 สีทีเด็ด

4 สีทีเด็ด

4 สีทีเด็ด (2517)ข้อความบนใบปิด
4 สีภาพยนตร์
หัวเราะเสียวันนี้ สุขี-สุขี ไปอีกนาน
4 สีทีเด็ด


ของ เพียงพร พลาดิสัย
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต
โขมพัสตร์ อรรถยา, ถวัลย์ คีรีวัต, พิภพ ภู่ภิญโญ,
เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, ตลก 4 สี ปะทะ ทีมล้อต๊อก-ชูศรี มีสมมนต์
และตลก 108
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
อนุมาศ บุนนาค สร้างบท-ลำดับภาพ
กำกับการแสดงโดย ดริน ดารากร
บางกอกสโคป จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น