Home » » ปูลม

ปูลม


ปูลม (2519)


พบโชคภาพยนตร์ โดย โชคชัย มหาสมบัติ เสนอ
เสียงปืนตูมตามรำคาญหู เซ็งหนังบู๊ ดู…
ปูลม
ของ รมณียา
สมบัติ เมทะนี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ช่อเพชร ชัยเนตร
ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี,
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อุมา ไอยทิพย์,
จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ทาริกา ธิดาทิตย์
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
พุ่มพร อำนวยการสร้าง
ประวิทย์ อิงคนันท์ อุปการะ
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
เครือมาศ สร้อยคีรี ดำเนินงานสร้าง
เฟร็ชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น