Home » » เพชรลำพระเพลิง

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ

แกร่งกร้าวดุจเพชร ร้อนแรงดั่งเปลวไฟ
เพชรลำพระเพลิง


สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ไปรมา รัชตะ ชูชัย ชัชฎา
ไกร ครรชิต, ศิริพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า, เจริญ, สง่า
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

ผู้กำกับ : อุดมศิลป์ ปัจชัยโย ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลา...

Post of the week

ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger Templates