Home » » ป่าช้าแตก

ป่าช้าแตก


ป่าช้าแตก (2511)


สุริยนโปรดั๊กชั่น ผู้สร้าง 7 ป่าช้า ขอเสนอ
40 ดาราพาเหรดใน…
ป่าช้าแตก
ขอเสนอ พระเอกขวัญใจวัยรุ่น
ชัยยุทธ เวชชยันต์ พบ ใจดาว บุษยา
พร้อมด้วย วิน วิษณุรักษ์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ถวัลย์ คีรีวัตร,
ประมินทร์ จารุจารีต และสองดาวยั่ว
อุไรวรรณ จันทร์ทิพย์, หยาดรุ้ง ระพี ติดตามด้วยดาวตลก
ดาวน้อย ดวงใหญ่, สีเทา, หม่อมชั้น พวงวัน,
ทองฮะ, ขวัญ, แป๊ะอ้วน, ยรรยงค์
พยงค์ มุกดาพันธ์, ยอดลักษณ์ กรรณสูต ให้เกียรติร่วมแสดง
เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ กำกับการแสดง
สุริยน ดวงทองดี อำนวยการสร้าง
กวี เกียรตินันท์ ถ่ายภาพ
สว่าง บุญกาญจน์ ฝ่ายธุระกิจ
สบายใจฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น