Home » » ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า

ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า

ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า (2527)

ชุติพรภาพยนตร์ เสนอ

เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง
สร้างจากนิยายยอดฮิตจากนิตยสาร…บางกอก
ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า

“อรชร” (บทประพันธ์)
สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ เมทะนี อภิรดี ภวภูตานนท์
พอเจตน์ แก่นเพชร พบนางเอกวัยรุ่น อลิศ คริสตัน
อัญชลี ชัยศิริ, มานพ อัศวเทพ, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์,
ฤทธิ์ ลือชา, โสธร รุ่งเรือง, พิภพ ภู่ภิญโญ,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, สีเทา, เผอิญ, แป้น, สงัด
ร่วมด้วย จักรกฤช พันธ์ชัย, สนิท จิตรบรรจง, นนท์
พนมศิลป์ ชุติพร อำนวยการสร้าง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ลือชา ไชยติกะ ฝ่ายศิลป์-ฉาก
ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง บทภาพยนตร์
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น