Home » » ค่าของคน

ค่าของคน
ค่าของคน (2514)

เทพกรภาพยนตร์
ค่าของคน


ของ โรสลาเรน
35 ม.ม.ซีเนมาสโคป สีอิสต์แมน
นวนิยายที่พิมพ์จำหน่ายมากเป็นประวัติการณ์ถึง 6 ครั้ง..
นำโดย ไชยา สุริยัน พิศมัย วิไลศักดิ์
สุวัจชัย สุทธิมา ฉันทนา ติณสูลานนท์
รอง เค้ามูลคดี, เตือนใจ บุญพระรักษา, พนม นพพร,
มารศรี, ไฉน, ม.ล.ขาบ กุญชรฯ
ร่วมด้วยพระเอกละครวิทยุ สุชาติ นาคะพันธ์
ฟังเพลงไพเราะจาก The Impossibles
เนรมิต กำกับการแสดง
กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง
รัตน์ เศรษฐภักดี กำกับการถ่ายภาพ
ร่วมใจฟิล์ม จัดจำหน่าย

-ใบปิดวาดโดย เดช
-ค่าของคน เป็นนิยายดังที่ถูกสร้างเป็นหนัง 3 ครั้งดังนี้
พ.ศ. 2514 นำแสดงโดย ไชยา สุริยัน-พิศมัย วิไลศักดิ์-สุวัจชัย สุทธิมา-ฉันทนา ติณสูลานนท์
พ.ศ. 2524 นำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์-อนุสรณ์ เดชะปัญญา-มยุรา ธนะบุตร (ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2524 คือ ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมโดย ครูชาลี อินทรวิจิตร)
พ.ศ. 2534 นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ-กมลชนก โกมลฐิติ-ศตวรรษ ดุลยวิจิตร-จริญญา หาญณรงค์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น