Home » » ภูพานอย่าร้องไห้

ภูพานอย่าร้องไห้ภูพานอย่าร้องไห้ (2510)

รุ่งโรจน์ภาพยนตร์
สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์
ทักษิณ แจ่มผล เมตตา รุ่งรัตน์
ร่วมด้วย เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฯลฯ
จากละครวิทยุอันเลื่องชื่อของคณะ เริงนิมิต
บทประพันธ์ของ ชลอ สรนันท์
ภูพานอย่าร้องไห้
ถาวร สุวรรณ-เศก ดุสิต สร้างบทภาพยนตร์
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ไพโรจน์ เย็นอุรา อำนวยการสร้าง
ขอแนะนำ พาชื่น ติปยานนท์
นางงามจังหวัดยะลาให้เกียรติร่วมแสดง
จินตนาฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดง:
มิตร ชัยบัญชา
เพชรา เชาวราษฎร์
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ทักษิณ แจ่มผล
เมตตา รุ่งรัตน์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น