ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก

ภูตแห่งความรัก (2512)

กรุงเกษมภาพยนตร์
ผู้สร้าง แว่วเสียงยูงทอง-น้ำค้าง-มือนาง-จันทร์เจ้า-โนรี-ที่รักจ๋า
ภูตแห่งความรัก
จากบทประพันธ์ของ ชุติมา สุวรรณรัต

สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, ศรีสละ ทองธารา,
โขน หมอผี, ทานทัต วิภาตะโยธิน, โกร่ง กางเกงแดง,
เถร ทรนง, ปราณีต คุ้มเดช, ชื้นแฉะ, ผาสุข, ทองถม,
อุดม สุนทรจามร และ ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณรัต
แสดงนำ…
ชุติมา สุวรรณรัต กำกับการแสดง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ทวีวรรณ สร้างบท
ชุดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง
เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...