ค้นหาบล็อกนี้

Home » » คู่แค้นปืนเดือด

คู่แค้นปืนเดือดคู่แค้นปืนเดือด (2531)
ข้อความบนใบปิด
VT วี.ที.สโคป เสนอ…
คู่แค้นปืนเดือด
สรพงศ์ ชาตรี กรุง ศรีวิไล ดวงเดือน จิไธสงค์
ฉัตร มงคลชัย, สุนารี ภุมมา, แป้น ปลื้มสระไชย,
อ้อ, โย่ง, มนัส, ยงค์
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ดุษฎีพรรณ อำนวยการสร้าง
วี.ที.เอนเตอร์เทนเม้นท์ จัดจำหน่าย

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...