ค้นหาบล็อกนี้

Home » » ปลัดปืนโหด

ปลัดปืนโหด


ปลัดปืนโหด (2519)


ประพันธ์ภาพยนตร์
โดย สุพล เตชะธาดา เสนอ
ก็บ้านเมืองเป็นอย่างนี้
จะใช้คัมภีร์ปราบผู้ร้าย ไหวหรือ?
ปลัดปืนโหด
ของ ณรงค์ จันทร์เรือง
เอาดาราประกบกันนั้น…ไม่ยาก
แต่เอาดารามาพบกันด้วยบทบาท
และศักดิ์ศรี…ยากส์…
กรุง ศรีวิไล อุเทน บุญยงค์ สรพงศ์ ชาตรี
อรัญญา นามวงษ์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ นำ
ภูมิ พัฒนายุทธ, ลักษณ์ อภิชาติ, ชูศรี มีสมมนต์
ณรงค์ จันทร์เรือง กำกับการแสดง
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย มานพ “พันธุ์ 76”

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

เลือดไทย

  Release Date: 15 พฤษภาคม 2484 Producer: ราชบุรีภาพยนตร์ Screenwriter: ป. ศรีสมวงศ์ Starring: ประคอง เกตุรายนาค, ภักดิ์ มหาสารินนท์ ...