Home » » อีหนู (13 สาว 11 บริสุทธิ์)

อีหนู (13 สาว 11 บริสุทธิ์)

อีหนู (2516)


งานสร้างภาพยนตร์ครั้งที่ 1 โดย นงลักษณ์ โรจนพรรณ
ซู่ซ่านัก คึกคักแน่
อีหนู
13 สาว 11 บริสุทธิ์
นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล ศศิมา สิงห์ศิริ
จรัสศรี สายะศิลปี, ขบวน มุกดา,
สมเดช สันติประชา, ภิญโญ กำยาน ฯลฯ
ร่วมด้วย 12 สาวดาวรุ่งพรุ่งนี้
“ไม่เหมาะสำหรับเด็ก”
สุรพล โทณะวณิก กำกับการแสดง
โคคา โคล่า มั่นใจใคร่เชิญชม
*ใบปิดวาดโดย ทวีป

Share this article :

แสดงความคิดเห็น