Home » » โหดทะลุฟ้า

โหดทะลุฟ้าCK โปรดักชั่น..สมศักดิ์ภาพยนตร์ สร้าง
“แค้น” ทนได้ก็ทน แต่ถ้าทนไม่ได้ก็ต้อง…
โหดทะลุฟ้า
สรพงศ์ ชาตรี ดวงเดือน จิไธสงค์
ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ครรชิต ขวัญประชา,
ฉัตร มงคลชัย, เป้า ปรปักษ์, คำต้น ชาตรี
สมศักดิ์ เลิศศรีกิตติวัมน์ อำนวยการสร้าง
“ศักดิ์มรกต” กำกับ
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น