Home » » หนองบัวแดง

หนองบัวแดง

สยามโปรโมชั่น เสนอ

ชม…ลีลาชีวิตที่พัดพลิ้วอยู่กลางหนองบัวแดง
อันเย็นฉ่ำที่ชูช่อสลอน ด้วยแรงพยาบาท
ลึกลับสับสนและความรักอันบริสุทธิ์
ชุมนุมดาราไว้อย่างคับคั่ง
บารมี กำกับการแสดง
พยุง พยกุล ดำเนินงาน
หนองบัวแดง

ของ ปณิดา
ธิดา ธีรรัตน์ รับบทสาวรุ่นที่กล้าเผชิญปัญหา
ยุรนันท์ ภมรมนตรี รอน บรรจงสร้าง
อภิชาติ หาลำเจียก ราตรี วิทวัส รติรส ริมนภา
พิศมัย วิไลศักดิ์, ปริศนา, ชาตรี, มัลลิกา,
ดามพ์ ดัสกร, นภาพร หงสกุล, ชีวิต, ทวน, ทัศนีย์
บัญชา ติปยานนท์ กำกับบท
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
สมหมาย คำสอน ผู้ช่วยผู้กำกับ
อรรคลาภ ทรงคุณ อำนวยการสร้าง

-ใบปิดวาดโดย ทองดี

หนองบัวแดง 2516

Share this article :

แสดงความคิดเห็น