Home » » ปุลากง

ปุลากง


จากนิยาย ขายดี ของ “โสภาคสุวรรณ” ศกรณ์ ลูกภรรยาน้อยเขาพยายามยืนด้วยขาของตนเอง ไม่พึ่งเงินและบารมีของพ่อ จนจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจและเลือกที่จะลงพื้นที่ภาคใต้ที่ร้อนละอุในสมัยนั้น จนได้พบกับหนูตุ่น เพื่อนสมัยเด็กๆ ที่มาเป็น พัฒนากร ความสนิทสนมก่อเกิดความรัก เชิญชม ภาพยนตร์ชีวิตรักที่ถ่ายทอดชีวิตของ สภาพสังคมภาคใต้ในยุค 2516-2520

ปุลากง
GOODWILL PRODUCT

ปุลากง PULAKONG

ของ…โสภาค สุวรรณ

อำพล ลำพูน กตัญญู ประจำเมือง อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ปิยะดา เพ็ญจินดา
คาเมล ซาลวาลา นิรุตติ์ ศิริจรรยา ชาลิณี ดารา
พิราวรรณ ประสพศาสตร์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ สมชาย สามิภักดิ์

วิฑูรย์ เชาว์ประดิษฐ์ ผู้จัดการกองถ่าย
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
อุดมศักดิ์ ศรีบุญนาค ที่ปรึกษา
ชัยยะ ปานปรีชา อำนวยการสร้าง
สุรพล กรสวัสดิ์ กำกับ
กู๊ดวิลล์โปรดัก จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

นักแสดง:

อำพล ลำพูน  
กตัญญู ประจำเมือง 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น