Home » » สามพราน

สามพราน

สามพราน (2503)กองแพทย์ กรมตำรวจ
นรต.อุทัย ชาญชวัท ร.ต.ต.นิทัศน์ เศวตนันทน์
ทักษิณ แจ่มผล อุษา อัจฉรานิมิต
สามพราน

จากบทประพันธ์ของ…อำนวย กลัสนิมิ
อ.อรรถจินดา สร้างบทภาพยนตร์
สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, สมพล กงสุวรรณ, จำรูญ หนวดจิ๋ม
ขอแนะนำ มัทนา อลงศกรณ์
สุมาลี เนียวกุล
เก็บเงินรายได้บำรุงโรงพยาบาลตำรวจ

-ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกปสเตอร์

-ได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินผู้แสดงสมัครเล่นยอดเยี่ยม-ร.ต.ต.อุทัย ชาญชวัท ในการประกวดรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่ 4 ประจำปี 2503

นักแสดง:
อุทัย ชาญชวัช
อุษา อัจฉรานิมิตร
สมควร กระจ่างศาสตร์
ทักษิณ แจ่มผล
ฑัต เอกฑัต
สมพล กงสุวรรณ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น