Home » » บ้องไฟ

บ้องไฟบ้องไฟ (2519)

ฟิล์มทองภาพยนตร์ เสนอ
นิยายพื้นบ้านที่เป็นอมตะของอีสาน
แหล่งกำเนิดทะเลสาบหนองหาร และ “ผาแดงนางไอ่”
รัก ตื่นเต้น บู๊ ตลก อภินิหาร มหัศจรรย์
บ้องไฟ
นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล ภาวนา ชนะจิต มานพ อัศวเทพ
ศิรดา ศิรวัฒน์, นิรมล, เมฆ, เทพ เทียนชัย,
รุจิรา-มารศรี อิศรางกูร, สังข์ทอง สีใส, ล้อต๊อก, ก๊กเฮง,
ทองแถม, เมือง อพอลโล, โกร่ง กางเกงแดง, ศุภวรรณ,
พิภพ ภู่ภิญโญ, แอ๋, อภิเดช, ประยูร, ป๊อก เขี้ยวเพชร,
จ๊อด, อ๊อด, เสรี, โต, ชวน ฯลฯ
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา สร้างเพลง
เพลง ผานางไอ่ ไพรวัลย์ ลูกเพชร ขับร้อง
เพลง มาเซิ้งบ้องไฟ สังข์ทอง สีใส ขับร้อง
โสภณ เนรมิตร ธุรกิจ
นพรัตน์ ทิพย์โอสถ-ชนะ บุนนาค ถ่ายภาพ
สุรพล รัตนกำพล สร้าง-กำกับฯ
วิคตอรี่ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น