ค้นหาบล็อกนี้

Home » » บอกว่าอย่ามายุ่ง

บอกว่าอย่ามายุ่งบอกว่าอย่ามายุ่ง

เทียนชัยภาพยนตร์
เทียนชัย พิพัฒน์ภาณุกุล อำนวยการสร้าง
บอกว่า..อย่ามายุ่ง
บทประพันธ์ ปณิดา
นำโดย สรพงศ์ ชาตรี อำภา ภูษิต
นิรุตติ์ ศิริจรรยา ธิติมา สังขพิทักษ์
สมภพ เบญจาธิกุล, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, กิ่งดาว ดารณี,
ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, จักรกฤธ, มนัส บุณยเกียรติ,
อำนวย ศิริจันทร์, บุญส่ง ดวงดารา, ปู จินดานุช,
ราม ราชพงษ์, ณัฐนี สิทธิสมาน
รังสี ทัศนพยัคฆ์ กำกับการแสดง
ประวิตร บุญยรัตพันธ์ ถ่ายภาพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ปีเกิด  : 2485 ประวัติโดยย่อ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ประจำปี 2544 “ท่านมุ้ย” จบปริญญาตรีทางด้านธรณีวิทยา จาก UCLA...