Home » » พระเอกรับจ้าง

พระเอกรับจ้าง


พรพจน์ฟิล์ม

ทูน หิรัญทรัพย์
รับจ้างทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยความเฮฮา น่ารัก
“พรพจน์” กำกับการแสดง-ลำดับภาพ
พระเอกรับจ้าง Nick Kalamair
หัวใจยังว่าง…ใครจะจ้างก้ได้นะจ๊ะ
ทูน หิรัญทรัพย์ ฤทัยรัตน์ อมตวณิชย์
เศรษฐา ศิระฉายา ภัทรา ทิวานนท์
วรารัตน์ เทพโสธร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ปทุมวดี โสภาพรรณ,
สุประวัติ ปัทมสูต, จุรี โอศิริ, ส.อาสนจินดา,
วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เด๋อ-ดู๋-ดอน, สีดา พัวพิมล
โสภณ เจนพานิช ถ่ายภาพ
รัชนีวรรณ กนิษฐเสน ดำเนินงานสร้าง
พัชรสฤษดิ์-พัชรวลี กนิษฐเสน อำนวยการสร้าง
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น