Home » » พระรถ-เมรี

พระรถ-เมรีเสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ สร้าง
เสน่ห์ โกมารชุน อำนวยการสร้าง-กำกับการแสดง
อนุศักดิ์ เจนจรัสสกุล ถ่ายภาพ
พระรถ-เมรี
หรือ นางสิบสอง
จากวรรณคดีชาดกที่รู้กันทั่วไป
นำโดย ไชยา สุริยัน เพชรา เชาวราษฎร์
และอีก 12 นางเอก
เอื้อมเดือน อัษฎา, ปรียา รุ่งเรือง, เยาวเรศ นิสากร,
บุษกร สาครรัตน์, อภิญญา วีระขจร, อุษา อัจฉรานิมิตร,
วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, ใจดาว บุษยา,
สุดเฉลียว เกตุผล, แพร ไพลิน, บุษบา
และ…พาทีมเสน่ห์ศิลป์ครบครัน…

Share this article :

แสดงความคิดเห็น