Home » » เพลิงทะเล

เพลิงทะเล

ฉัตรชัยภาพยนตร์ สร้างเสนอ

ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นมีการต่อสู้
ระหว่างความรักกับความแค้น ทำให้แผ่นทะเลเป็นสีเลือด
เพลิงทะเล THE OPPRESSION

ของ เกรียง ไกรสร
แกรนด์ 35 ม.ม. สโคป สีอิสต์แมน
ยอดชาย เมฆสุวรรณ ภาวนา ชนะจิต ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
ร่วมกับพระเอกวัยคะนอง อัศวิน รัตนประชา
พระเอกเกียรติยศ เอก อัมรินทร์
แมน ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ราชันย์ กาญจนมาศ,
ไกร ครรชิต, ไสล พูนชัย, โสภา สถาพร, ,
มนต์,เมฆ, ทวีศักดิ์, บำรุง
ขอฝากฝัง นเรนทร์ เทพพิรุณ ดาวร้ายหุ่นพระเอก
พาณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา อำนวยการสร้าง
ประกิจ บุณยรัตพันธ์ ถ่ายภาพ
เกรียง ไกรสร กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย MANOTCH STUDIO 75

Share this article :

แสดงความคิดเห็น