Home » » เพื่อนคู่แค้น

เพื่อนคู่แค้นวีรกรณ์ฟิล์ม เสนอ
ภาพยนตร์ชีวิตรัก ต่อสู้ ยิ่งใหญ่ เศร้าสะเทือนใจ
จากบทประพันธ์ของ รัก วลัยรัตน์
เพื่อนคู่แค้น

สร้างเพื่อทุกคนที่มีเพื่อน เป็นอนุสรณ์เตือนใจ
นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล นิรุตติ์ ศิริจรรยา
นัยนา ชีวานันท์ ครรชิต ขวัญประชา
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ โขมพัสตร์ อรรถยา
เชาว์ แคล่วคล่อง, แป้น ปลื้มสระไชย, นวลศรี,
เทียนชัย สุนทรการันต์ และ ด.ช.กำจร แสงศรีทิม
อรรถกฤษ วูวงศ์ อำนวยการสร้าง
นันทวัต กำกับการแสดง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ-ดำเนินงานสร้าง
จงกฤตภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น