ค้นหาบล็อกนี้

Home » » เปิดโลกมหาสนุก

เปิดโลกมหาสนุก


เปิดโลกมหาสนุก (2528)


บางกอกการภาพยนตร์
ฉลอง ภักดีวิจิตร
เปิดความสุข..รสใหม่..ให้กับท่าน
เปิดโลกมหาสนุก
ฉลอง ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง
ทูน หิรัญทรัพย์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ใหม่ สิริวิมล (เจริญปุระ)
ยอดสร้อย โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, ฤทธิ์ ลือชา,
มานพ อัศวเทพ, คริส แคลาย, สมชาย สามิภักดิ์,
บู๊ วิบูลย์นันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ และคนแคระทั้ง 6
วีระศักดิ์ จุลนิพิฐวงษ์ (กำนันนั้ม นครปฐม) อำนวยการสร้าง

-ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น

ถ่านไฟเก่า 2481

  ถ่านไฟเก่า 2481 Release Date: 1 เมษายน 2481 Director: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล Producer: บริษัทภาพยนตร์ไทย จำก...