Home » » ปฏิบัติการสุดเหือดเฉพาะกิจ เสือดำ

ปฏิบัติการสุดเหือดเฉพาะกิจ เสือดำ


ปฏิบัติการสุดเหือดเฉพาะกิจ เสือดำ (2539)

ข้อความบนใบปิดเมื่อยาเสพติดเป็นฐานเศรษฐกิจของนายทุน
ปฏิบัติการสุดเหือดของหน่วยเฉพาะกิจเสือดำจึงอุบัติขึ้น
ปฏิบัติการสุดเหือดเฉพาะกิจ
เสือดำ
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ ศรีจันทร์วงศ์
พระเอกลูกทุ่งดารา
วิทยา กลิ่นขจร พบ จุฑามาศ วราลักษณ์
ฉัตร มงคลชัย, ธนา พงษ์สกร, ต้อม โอศิริ,
ปัทมา ทิพย์ดารา, เนตรนภา สกายดาว, ชูชาติ เชื่องช้า,
ลิม สวนหลวง, ไมค์ ทอเรสต์, มิสเตอร์คาน,
มาดาม มาเลีย และ อริสษา วงศ์ชัย
ชูชาติ กำกับบท
อ้วน ธุรกิจ
สุรพงษ์ ถ่ายภาพ
เพชร พรรณรา อำนวยการสร้าง
สมหมาย คำสอน
บทประพันธ์-สร้างบทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย Chamnong

Share this article :

แสดงความคิดเห็น