Home » » เปลวไฟในตะวัน

เปลวไฟในตะวัน


เปลวไฟในตะวัน (2534)


พรพจน์ฟิล์มกรุ๊พ
ความขมขื่นของผู้หญิงและความเห็นแก่ตัวของผู้ชาย
เปลวไฟในตะวัน
ของ กนกวลี พจนปกรณ์
อรรถชัย อนันตเมฆ เพชรรัตน์ สีแก้ว
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ จอนนี่ แอนโฟเน่ วีนัส มีวรรณ
สุริวิภา กุลตังวัฒนา, เวย์น ฟอลโคเนอร์, นภาพร หงสกุล
ดารารับเชิญ จุรี โอศิริ, จารุวรรณ ปัญโญภาส,
สมชาย สามิภักดิ์, สุกัญญา มิเกล
“พรพจน์” บทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
สุเทศ เรืองจุ้ย ถ่ายภาพ-จัดแสง
รัชนีวรรณ กนิษฐเสน ดำเนินงานสร้าง
พรพจน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

นักแสดง:

อรรถชัย อนันตเมฆ …. วรงค์ 
เพชรรัตน์ ศรีแก้ว …. พิไล 
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ …. อาจารย์กอบเกื้อ 
จอนนี่ แอนโฟเน่ …. สกล 
วีนัส มีวรรณ …. รังรอง 
 
 
Share this article :

แสดงความคิดเห็น