Home » » หัวละแสน

หัวละแสนคำโปรย : เขารับจ้างฆ่าเฉพาะคนชั่ว ราคาขาดตัว หัวละแสน

MILLION  ฟิล์มโปรดักชั่น

เขารับจ้างฆ่าเฉพาะคนชั่ว...ราคาขาดตัว 

หัวละแสน

สรพงศ์ ชาตรี  จารุณี สุขสวัสดิ์

สุเชาว์ พงษ์วิไล, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ฉัตร มงคลชัย,

จักรกฤษ, เพชร

ลิขิต กฤษณะมิตร  ถ่ายภาพ

เสนอ  คราประยูร  กำกับการแสดง

นักแสดง

สรพงศ์ ชาตรี
จารุณี สุขสวัสดิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น